Každý měsíc si do přednáškového sálu zveme zajímavého hosta, který má zkušenosti, něco dokázal nebo se naučil. Máme 4 hlavní okruhy témat, na které se zaměřujeme:

  • Osobní rozvoj a vzdělávání
  • Byznys a podnikání
  • Věda a technologie
  • Společnost, vděčnost, laskavost

Chceme přispět k vývoji společnosti, proto vysíláme na místa, kde se potkávají lidé různého vzdělání, věku, aby společně mohli diskutovat nad tématy, se kterými se běžně nesetkávají, a tím si tvořili názory.

Rádi bychom promítali i návštěvníkům vaší knihovny. Zdarma.

Smyslem Brain&Breakfast je nabídnout posluchačům nové obzory, vtáhnout je do příběhů, představit zkušenosti osobností z různých oborů, předat pozitivní energii a nabídnout kvalitní prostředí pro rozvoj znalostí.
Přednáška, po které je prostor i pro otázky posluchačů, probíhá vždy od 8.30 do 10 hodin. Každý divák má možnost položit řečníkovi otázky online. Natáčíme a zároveň živě vysíláme do desítek míst v České a Slovenské republice. Firmy a jejich týmy si za živý přenos snídaní platí. Právě díky tomu můžeme knihovnám vysílání nabízet zdarma.
Nechceme vysílat krátkostopá a povrchní videa, která bují všude kolem nás. Svým formátem jde Brain&Breakfast do hloubky, aby měli posluchači šanci skutečně pochopit souvislosti.

K připojení pak potřebujete internet, audio vybavení, velkou obrazovku, nebo dataprojektor. V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte přímo organizátora Jana Maška (jan@masek.me, 724 839 994) nebo Katarínu Gaillard (katarina.gaillard@gmail.com, 603 232 681).