Co o snídaních říkají leadeři firem a spíkři?

Každá firma, která se rozhodla vnést do života svých zaměstnanců snídaně Brain&Breakfast, ji využívá trošku jinak. Níže jsou příklady toho, jak to někteří z nich dělají konkrétně.

Innogy

V innogy věříme, že lidé jsou energií našeho úspěchu, a proto chceme, aby se vzdělávali a rozvíjeli. Kromě široké nabídky vzdělávacích programů svým zaměstnancům nabízíme řadu dalších zajímavých a inspirativních aktivit, které jim mohou rozšířit obzory, umožní jim osobnostně růst a usnadní jim další profesní uplatnění či kariérní postup. Jednou z nich je právě Brain&breakfast. Tento projekt vnímáme jako příležitost nahlédnout pod pokličku fungování zcela jiného oboru podnikání, nechat se inspirovat neotřelými pohledy na svět a získat přehled o nových trendech v oblasti rozvoje businessu i lidí.

O každém setkání s předstihem informujeme zaměstnance pozvánkou do jejich kalendářů či e-mailu, součástí pozvánky jsou registrace, manažerům chodí notifikace prostřednictvím mobilní aplikace Leadership Journey. Pro další podporu všeobecného povědomí o Brain&breakfast využíváme i velkoformátové obrazovky, letáčky a plakáty. Obliba Brain&breakfast u našich zaměstnanců neustále vzrůstá, o čemž svědčí i fakt, že jsme rozšířili lokality, kam vysílání živě přenášíme. Zatímco před rokem to byly jen Praha a Ostrava, dnes inspirativní snídaně se zajímavým hostem přenášíme navíc do Brna, Ústí nad Labem, Plzně a Hradce Králové, snídaně tak v průměru měsíčně shlédne cca 80 našich zaměstnanců. A těm, co ji nestihli, nabízíme možnost shlédnout její záznam na firemním intranetu.

Proč snídaně vysíláte?
Cílem Inovačních snídaní je vzdělávat, inspirovat a propojit pracovníky z různých oblastí, kteří by se pracovně nesetkali.  Právě z propojení zaměstnanců, z různých oddělení a odlišných pohledů na stejnou věc mohu vzejít nové myšlenky, jak změnit nebo vylepšit procesy, produkty či pracovní prostředí. Inovační  snídaně podporují kreativitu v týmu, otevírají brány k novým postupům řešení a kladou důraz na rozvoj zaměstnanců. Jedná se o představení aktuálních trendů, odvětví, inovací, inspirativních osobností a jejich příběhů. 

Co Vám to přináší?
Vzájemná inspirace a komunikace: kontakt s účastníky, získaní zpětné vazby, propagace Zlepšovatelství

Jak angažujete lidi?
Pozvánky na snídaně komunikujeme prostřednictvím interního portálu Škoda Auto a.s. ve hlavních zprávách dne, zde se zájemci mohou přihlašovat na snídani prostřednictvím odkazu na registrační systém snídaní. Na stránkách Zlepšovatelství se nachází přehled všech inovačních snídaní, které útvar Zlepšovatelství od r. 2016 zorganizoval.

Kam všude vysíláte?
Ve Škoda Auto vysíláme z 11 přípojných míst napříč všemi oblastmi, v Mladé Boleslavi to je z 9 míst, jeden přenos z Kvasin a Vrchlabí.

Kolik lidí na snídaně chodí?
Streamovaných snídaní organizovaných útvarem Zlepšovatelství se obvykle zúčastňuje cca 90 zájemců, v ostatních oblastech je počet účastníků snídaní cca 160 a je závislý na kapacitách zasedacích místností oblastí, které stream zajišťují.

Proč snídaně vysíláte?
Těch důvodů je asi víc…
Snažíme se celkově Modrou “odkorporátnit“, omladit a různými způsoby změnit dlouholeté postoje. A B&B nám do toho skvěle zapadlo.

Když jsme si vytvořili krásný neformální prostor, hledali jsme i to, jak do něj nalákat lidi, aby se nebáli sem chodit jen tak.
Brain and Breakfast bylo přesně to, co jsme potřebovali. Zároveň nás to inspirovalo, abychom si čas od času udělali svoje offline snídaně, kam chodí lidi, kteří umí něco zajímavého a chtějí to sdílet.

Druhým velkým důvodem (možná vlastně tím hlavním:-)) bylo vzdělávání se. Hodně lidí kolem mě už chápe, že vzdělávat se není jít jednou za rok na dvoudenní školení, odložit skripta na hromádku zaprášených brožurek z minulých let a nic neměnit. Ale pořád to není mainstreamové myšlení.
Často slýchám argumenty jako “nemám čas”, “nepotřebuji se vzdělávat”, “proč bych měl poslouchat téma, které se nedotýká mojí práce”. Pořád je ještě mnoho těch, kteří chodí do práce odsedět si svých osm hodin a pak vypadnout “konečně žít”. Nevnímají, že snídaně jsou často právě pro život. Chceme lidem dávat příležitost rozšiřovat svoje obzory pro práci i pro ně samotné.

Třetí důvod je možnost potkat se s kýmkoli nad tématy, které nás propojují. Bez ohledu na to, do jakého týmu patřím, bez ohledu na hierarchii. Všichni sedíme kolem jednoho stolu a nasáváme atmosféru, občas diskutujeme, pokyvujeme, souzníme, poznáváme se.

Co Vám to přináší?
Asi to bude znít hloupě, ale občas mám pocit, že mícháme  tradiční symfonický orchestr s nespoutaným punkem. Vnášíme do skupiny složené ze všech, kdo mají zájem (a nutně to nemusí být manažeři) nové pohledy na svět.

Často vidím, jak lidi pokyvují u témat, která se nás dotýkají (ať už to byl Marián Jelínek, Jirka Fabián nebo duo Hudeček-Kuneš). Teď si uvědomuji, že potřebuji zmínit ještě další zásadní snídaně, ale to by byl asi dlouhý seznam. Každá snídaně má svůj význam!:-) Ladíme se spolu na novou frekvenci. ????

Já občas monitoruju i nálady v jednotlivých týmech a všechny změny, které tu děláme, se promítají i do účasti/neúčasti lidí.

Jak angažujete lidi?
Zpočátku jsem se trochu obávala, co na to lidi vůbec řeknou. Jak to bude probíhat? Co budeme dělat a o čem si budeme povídat, až to skončí?

Myslím, že to je přirozené. Lidi přijdou na snídani, kterou s kolegy připravujeme. Občas kromě francouzské snídaně i něco upečeme. Minule jsem lákala lidi na cheesecake. Jindy postujeme po snídani sketchnote na náš intranet, někdy píšeme reportáž s hlavními myšlenkami. Ptáme se na názory, děláme občas i odpolední “opožděné” promítání. 

Zhruba 10 dní před snídaní dáváme info na intranet a využíváme i toho, že máme sedm pater a lidi jezdí často výtahem, tak máme i pohyblivý “offline” kanál. 

Kolik lidí na snídaně chodí?
Stabilně nás chodí 15-25. Jsou témata, která zvedla ze židle i 40 lidí! A některá jsme museli i třikrát opakovat

Nehmotné přínosy pro firmu

 • Umožnění porovnat vlastní zkušenosti z praxe s jinými a možnost se na problémy či životní situace podívat jiným pohledem a využít získané zkušenosti pro sebe a firmu
 • Vzdělávání vlastních pracovníků z celé firmy dle zkušeností lidí v různých oborech 
 • Zvýšení povědomosti s ohledem k rozvoji a inovacím v oblasti podnikání
 • Možnost diskuse lidí zúčastněných na akci k tématu či tématům jiným
 • Prezentace firmy jako takové (výrobní program, historie, budoucnost, ukázky možností SB)
 • Umožnění setkání lidí v příjemném prostředí -> SB jako zprostředkovatel příjemných setkání s příjemnými lidmi se smysluplnou náplní
 • Kladné ohlasy od pozvaných na témata, formát setkání i prostředí a ochotu lidí s příjemným vystupováním
 • Získávání zkušeností s pořádáním otevřených tematických akcí v prostorech nové budovy SB -> doplnění inventáře o potřebné věci pro takové akce, využívání a praktické nastavení technického vybavení Showroomu

Hmotné přínosy pro firmu

 • Uspořádání školení účastníkem B&B

 • Uspořádání představení firmy účastníkem B&B

 • Navázání spolupráce s externím lektorem

 • Útvarové nebo obchodní schůzky s pozvanými hosty, omezení nutnosti výjezdu na služební cestu a možnost seznámit ostatní se svým obchodním partnerem

 • Zájem lidí o opakování vybraných přenosů -> dle ohlasu zařazení opakování přenosů na odpolední hodiny mimo pracovní dobu 1. směny

Shrnutí

 • Doporučuji prodloužit spolupráci na přenosech B&B o další rok s ohledem na uvedené přínosy, a to jak hmotné, tak nehmotné. 

 • Z pohledu strategie firmy pro rozvoj lidí v oblasti inovací, inovativní firemní kultury či vzdělávání, jsou snídaně jedním z velmi dobrých nástrojů, jak tohoto strategického cíle dosáhnout. 

 • Výjimečná příležitost se setkat s názory výjimečných lidí z různých oborů

 • Hodnocení akce na stupnici 1–5 (nejhorší 1, nejlepší 5) hodnotí 92% účastníků známkou 5

Proč snídaně vysíláte?

Protože nás to baví ????. A rádi rozšiřujeme kolegům obzory i mimo obor pojišťovnictví. Snídaně nám přijdou jako příjemný, časově nenáročný formát, jsou plné inspirace a každý si v nich může najít to svoje.

Co Vám to přináší?

Neformální setkání s kolegy, možnost podívat se na věci z jiného úhlu a zjistit, co se děje mimo „náš dvorek“.

Jak angažujete lidi?

14 dní před konáním vystavujeme zprávu na firemním intranetu s odkazem, na kterém se mohou kolegové přihlašovat.

Kam všude vysíláte?

V letošním roce jsme většinu snídaní pořádali na centrále, s dvěma jsme vyjeli za našimi kolegy do Brna. Protože jsou setkání oblíbená, rozhodli jsme se pro rok 2019 snídaně rozšířit do Brna a do Pardubic na pravidelné bázi.

Kolik lidí na snídaně chodí?

Záleží na tématu, ale obecně kolem 30-50.

Jak se mohu zapojit?

A) Můžete navštívit natáčení snídaně v pražském Impact Hubu
B) Můžete přijít na promítání přímého přenosu snídaně do jednoho z míst po celé ČR (položka Kde snídáme v horním menu)
C) Můžete objednat přímý přenos pro sebe a své kolegy přímo do firmy, nebo se stát firemním partnerem (napište na jan@masek.me)
D) Můžete si zdarma objednat přímý přenos do vašeho komunitního centra, školy či knihovny (napište na jan@masek.me)